USG płuc noworodka

Kurs prowadzony przez neonatologów i pediatrów pracujących w Klinice Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Dr A. Ochoda-Mazur, Lek. J.Pietras).

Tematy wykładów:

  1. Anatomia płuc
  2. Technika badania ultrasonograficznego- odrębności w badaniu noworodka.
  3. Adaptacja płuc do życia zewnątrzmacicznego i jego zaburzenia (TTN)
  4. Zespół zaburzeń oddychania RDS i powikłania.
  5. Dysplazja oskrzelowo-płucna,
  6. Zapalenia płuc
  7. Odma opłucnowa
  8. Guzy płuca
  9. Przepuklina przeponowa
  10. Płyn w opłucnej

Ćwiczenia praktyczne w małych grupach, w oddziałach fizjologii noworodka oraz ITN Kliniki Neonatologii CMUJ w Krakowie.

Informacje: medisonousg@gmail.com.

Rejestracja możliwa w momencie pojawienia się na stronie dokładnej daty kursu.