Specjaliści

USG niemowląt ? dr Joanna Pietras

USG niemowląt i dzieci –  dr Agnieszka Ochoda-Mazur

Pediatra, Neonatolog? dr Agnieszka Ochoda-Mazur

Kardiolog dziecięcy ? dr Zbigniew Kordon, dr Beata Załuska-Pitak, dr Maciej Pitak

Fizjoterapeuta dziecięcy ? mgr Anna Dziad