Echo – hemodynamika

Echokardiografia funkcjonalna noworodka – kurs dla zaawansowanych

Kurs skierowany jest do lekarzy neonatologów, posiadających umiejętność badania echokardiograficznego, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę o możliwość zaawansowanej oceny zaburzeń hemodynamicznych u noworodka. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w grupach 3-osobowych (stąd liczba miejsc jest ograniczona). Zarówno w trakcie ćwiczeń jak i wykładów chcemy skupić się na praktycznych aspektach badania funkcjonalnego, które mają znaczenie decyzyjne w codziennej praktyce w oddziałach intensywnej terapii noworodka. Wszyscy wykładowcy wykorzystują prezentowaną wiedzę w codziennej pracy. Kursantów prosimy o przygotowanie własnych krótkich (kilka slajdów) prezentacji ciekawych przypadków.

Tematy warsztatów:

  1. Adaptacja układu krążenia po urodzeniu/układ krążenia wcześniaka
  2.  Przewód tętniczy
  3. PPHN, nadciśnienie płucne w przebiegu BPD
  4. Ocena układu krążenia w przebiegu sepsy
  5. Diagnostyka i leczenie hipotensji
  6. Zaburzenia hemodynamiczne w przebiegu wybranych wad serca
  7. Nowe techniki oceny funkcji serca

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji o chęci uczestnictwa w kursie na adres: fundacjaneonatus@gmail.com. Jako temat maila proszę wpisać „echo hemodynamika”

 

kursy-echo-logo1