Inne badania USG

  • USG rdzenia kręgowego noworodków i niemowląt
  • USG tkanek miękkich
  • USG zmiany miejscowej
  • USG jąder niemowląt i dzieci
  • USG płuc