USG jamy brzusznej niemowląt i dzieci

Zalecane jeśli u dziecka występują wymioty, zaparcia, biegunki, kolki jelitowe, zakażenia i wady układu moczowego, wnętrostwo, wodniaki jąder, objawy przedwczesnego dojrzewania, u dzieci ze słabym przyrost masy ciała, oraz z podejrzeniem nowotworu. Oprócz diagnostyki badanie służy również do kontrolowania efektów leczenia (np. po zabiegach operacyjnych). Zalecane jako badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia nowotworów (przed wystąpieniem objawów klinicznych). Czas trwania badania: 15?30 minut. Zalecamy badanie tuż przed porą karmienia noworodków i niemowląt; u starszych dzieci ok. 4?6 godz. przed badaniem na czczo.