USG jamy brzusznej niemowląt i dzieci

Zalecane jeśli u dziecka występują wymioty, zaparcia, biegunki, kolki jelitowe, zakażenia i wady układu moczowego, wnętrostwo, wodniaki jąder, objawy przedwczesnego dojrzewania, u dzieci ze słabym przyrost masy ciała, oraz z podejrzeniem nowotworu. Oprócz diagnostyki badanie służy również do kontrolowania efektów leczenia (np. po zabiegach operacyjnych). Zalecane jako badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia nowotworów (przed wystąpieniem objawów klinicznych). Czas trwania badania: 15-30 minut.

Przygotowanie do badania:

  • niemowlęta, dzieci 1-3 lata- w miarę możliwości proszę unikać karmienia bezpośrednio przed badaniem, jednak badanie może być wykonane również po nakarmieniu (wówczas badanie może być utrudnione, ale nadal możliwe); dziecko może pić wodę
  • dzieci >3rż. – w miarę możliwości proszę utrzymać ok. 4godz. okres bez jedzenia, dziecko powinno pić wodę, nie powinno siusiać bezpośrednio przed badaniem